Vorig jaar kwamen we met elkaar overeen dat we zonder vaste docent willen werken – temeer omdat de meesten wat de techniek betreft goed uit de voeten, ehh handen kunnen – maar dat we enkele gastdocenten zouden uitnodigen. En zo geschiedde: CHARLES VERGOUWEN mocht op 13 december 2014 de spits afbijten met de workshop ‘van inspiratie tot beeld’: ‘Hoe we voorwaarden kunnen scheppen zodat de inspiratie zijn werk kan doen tijdens het beeldend proces en in het beeld’.

Als voorbereiding op de workshop kregen we de opdracht te onderzoeken wat ons intrigeert, boeit, etc. en dit te verzamelen, zoals een voorwerp, foto, muziek, gedicht, etc… Hieruit moesten we op basis van ons gevoel een selectie van 10 stuks maken. Iedereen kreeg 30 minuten de tijd om deze items voor te leggen aan Charles en de deelnemers met als uiteindelijke doel om tot je ‘eigen bron van inspiratie te komen’, zoals Charles het zo mooi verwoordt:

‘De wijze waarop er binnen het artistieke kader met de spirituele impuls in het beeldend proces wordt omgegaan, is het terrein waarop we ons gaan begeven. Van uit datgene, wat in ieder van ons leeft, komen we tot de inspiratie, die leidt tot een autonome uiting in ons eigen, hoogst persoonlijke, beeldend proces’. In zijn volgende gastles op 7 februari 2015 kon je desgewenst wel/niet met je beeld waaraan je werkte, hierover nog eens met Charles van gedachten wisselen.

 

Op 7 maart kregen we van CASPER TER HEERDT les: ‘spelen en ontwerpen’

‘De begeleiding die ik jullie als groep 85 zou willen bieden ligt op het vlak van het verder onderzoeken en ontwikkelen van jullie eigen beeldtaal. Er zijn vast vragen over bepaalde aspecten van die beeldtaal, over wat je b.v. zou kunnen bestuderen om de taal sterker te maken. Ook is het interessant om te gaan kijken wat de mogelijkheden van je beeldtaal zijn en wat je zou kunnen toevoegen om je speelruimte te vergroten’.

‘Er is vast een idee dat je al lang in gedachten hebt. Een idee dat je heel graag zou willen uitvoeren en dat wellicht tegelijkertijd zo uitdagend is dat je het telkens uitsteltom er aan te beginnen. In de les van 7 maart a.s. wil ik dit idee met je gaan onderzoeken. Door te schetsen, op papier of ruimtelijk, gaan we bekijken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van je idee zijn. Het uiteindelijke doel is om met het idee te gaan spelen, om te kijken of we tot een ontwerp kunnen komen dat een vorm heeft gekregen die we  ́s ochtends bij de start nog niet hadden voorzien. Op welke manier komt hetgeen je wilt vertellen als beste over?’

Als voorwerk werd ons gevraagd om na te gaan welk idee we als uitgangspunt wilden nemen en met welk materiaal we dit idee verder gestalte wilden geven. De meeste gingen met klei of was aan de slag, enkelen hielden het bij schetsen. Op het eind van de middag, kreeg iedereen de gelegenheid zijn uitwerking aan Casper en de anderen toe te lichten.

Tot dusverre werden de gastlessen als inspirerend en een wezenlijke bijdrage ervaren. Wordt vervolgd!