Groep 85 heeft 1,5 jaar gewerkt aan de installatie UIT TREDENĀ achttien leden maakten een beeld uit delen van Belgisch hardstenen altaartreden, welke afkomstig zijn uit de voormalige kapel van het Berchmanianum. Het gebouw is grondig gerenoveerd en dient nu als Academiegebouw van de Radboud Universiteit. De installatie werd op 6 september 2020 onthuld door rector magnificus de heer Han van Krieken. Tot 15 oktober is de installatie te zien in de Theetuin van Hortus Nijmegen, evenals een overzichtsexpositie vanwege het 35-jarig jubileum.