Resy Croonenberg

Resy Croonenberge
r.croonenberg51@gmail.com

Passie voor steen
Als kleuter zat ik al tussen de kiezels, te zoeken naar zo’ n mooie gladde, een
ronde of een met een bijzondere kleur. Die belangstelling voor steen is nooit meer verdwenen. Na de ontdekking van Auguste Rodin, was mijn passie voor steen ‘gebeiteld’.
Het techniek van het beeldhouwen leerde ik, net zoals de meeste leden van
Groep 85, van Peter Dekkers, een steenhouwer, verbonden aan de Lindenberg in Nijmegen. Les in vormgeven kreeg ik ondermeer van Peter van de Locht in de cursus Creatieve handvaardigheid voor Jeugdbegeleiding en daarna van Hans Reynders, Herman Hofmans, Tirza Verrips en Michiel van Pinxteren. Inspiratie vind ik onder meer in de natuur, in ons dagelijks zielenleven en soms in de ruwe vorm van de steen zelf.

“De schoonheid zit van binnen, zowel bij de mens als in de steen” is een van de onderwerpen die ik probeer vorm te geven. Ik hou van de binnenkant van de steen, van de breukvlakken en sporen die de steen laat zien als deze ruw bewerkt is, noem het ‘ de ziel’ van de steen. Ook die ziel tracht ik bloot te leggen.