Peter Dekkers †

Peter Willem Dekkers

Peter Willem Dekkers, volleerd steenhouwer en beeldend kunstenaar wilde de schoonheid en het bijzondere karakter van dit ambacht onder de mensen brengen. Dit realiseerde hij in 1981 met de cursus “techniek van het steenhouwen” aan de Vrije Academie De Lindenberg in Nijmegen. Een beschrijving van het eerste jaar van de cursus geeft een goede indruk van de motivatie en inspiratie van Peter om dit fascinerende ambacht te verbreiden.

Peter begon de eerste les met de stelling “om een beeld in steen te kunnen maken moet je de techniek van het steenhouwen beheersen. Probeer maar eens met een puntbeitel een stuk uit een steen te slaan, er zal nauwelijks iets gebeuren.” Vervolgens mocht je dat uitproberen. Dan volgde er een stuk theorie over het ontstaan van steen, soorten steen, vervolgens een uitgebreid overzicht van de diverse soorten steenbewerkingsgereedschappen. Daarbij ging het hem steeds om: welke beitel met welke hamer voor welke bewerking bij welke steensoort. Te veel om te onthouden. Dat zou dus in de loop van de cursus vaak worden herhaald, met name door Peter!

Na de theorie volgde – eindelijk – de praktijk. Wie nu dacht… Lees meer