Leo Hylkema

Leo Hylkema
leohylkema@gmail.com

Er valt zoveel te ontdekken en te leren bij het maken van een beeld: vaak gaat het langzaam, moet je voorzichtig te werk gaan, moet je je inhouden.
Dat langzame stoort me niet, waarschijnlijk past het wel bij me.
Deze keer maak ik uit een blok Portlandstone van vier koppen groot ook vier hoofden, dicht op elkaar; het moet een indruk geven van veel mensen.